Jak investovat do vzácných exemplářů

Čtyři klíčové elementy určují tržní hodnotu a tudíž i investiční
hodnotu vzácných sběratelských předmětů. Jsou to:

  • –kvalita
  • rarita
  • provenience
  • popularita

A jaké rady Vám můžeme dát?

  • ujistěte se, že Vaše umělecké dílo má určitou kvalitu a zachovalost než provedete nákup, stanovte si svůj investiční limit
  • kupujte ty nejlepší exempláře, které si v dané kategorii můžete dovolit
  • rozložte si svá finanční rizika tím, že nakoupíte exempláře z různých období kultur
  • obchodujte s přední aukční síní nebo obchodníkem, který zná velmi dobře trh
  • nakupujte obezřetně
  • pokud je to možné, požádejte experta o konzultaci

kvalita

Pouze velmi malé procento kusů, které jsou k dispozici na trhu, jsou odpovídající kvality vhodné pro investory. V tomto případě platí přísloví
„kupuj to nejlepší, co si můžeš dovolit“.


Velmi kvalitní vzácné exempláře nabízejí podstatně lepší výdělek než ostatní předměty v nižší kvalitě.

rarita

Mnoho sběratelů si myslí, že stáří je nejdůležitější faktor při určování hodnoty dané vzácné mince nebo bankovky. Mnohem důležitější je však rarita, tedy počet existujících kusů daného předmětu.

popularita

Ačkoliv kvalita a rarita mají zásadní význam pro výslednou hodnotu mincí, bankovek, známek či vyznamenání, položka by stále mohla mít malou cenu, pokud by nebyli investoři nebo sběratelé, kteří by ji chtěli koupit. Také popularita tedy hraje důležitou roli v konečné tržní ceně.

provenience

Na výslednou cenu předmětu má mít vliv také provenience neboli historie majitelů. Čím lépe je zmapovaná historie vlastníků, tím vyšší má dílo cenu.


Kvalitní zmapování provenience také snižuje pravděpodobnost, že se jedná o padělek.