Highlights

 • Maximilián I. Habsburský, císař římský (1490-1519)
 • 7 dukát
 • mincovna Hall

Na základě klientovy poptávky jsme realizovali nákup této extrémně vzácné mince z období vlády Maximiliána I. Habsburského. Tento 7 dukát jsme hledali více jak 4 roky. Navštívili jsme nespočet sběratelských veletrhů, aukcí a privátních sběratelů od Los Angeles až po Tokio. Jedná se o velmi atraktivní druhý známý exemplář v soukromých sbírkách v krásném stavu 1/1 a s proveniencí ( ex. sbírka Arthur Graf Enzenberg, aukce Gilhofer & Ranschburg/Adolph Hess AG, Vídeň 1936, číslo 142 ).

Tato mince je pro svou unikátnost velmi vyhledávána investory a sběrateli – vždyť v roce 2012 byla vydražena za cca 221,400 Euro (cena včetně poplatků) a v roce 2014 je cena odhadována dle nabídky na 300,000 Euro.

 • Rudolf II. Habsburský (1552-1612)
 • římský císař, král český, uherský a chorvatský
 • 3 dukát 1605
 • mincovna Praha

Tento 3 dukát z roku 1605 je velmi cennou položkou ve sběratelském portfoliu. Jedná se pravděpodobně o jediný známý exemplář v soukromých sbírkách, v krásném stavu 1/1 a s proveniencí (ex. aukce číslo 100 LHS Numismatik Zürich, položka číslo 1267).

Mince byla v roce 2007 vydražena za cca 76,800 CHF (včetně poplatků). V roce 2014 je dohadní cena na 120,000 EUR. Věříme, že náš klient je s tímto nákupem velice spokojen.

 • Ferdinand I. Habsburský (1503–1564)
 • německý král (od 1531), římský císař (od 1556), český a uherský král (od roku 1526) a rakouský arcivévoda
 • klipa ve váze 4 dukátů 1529
 • mincovna Vídeň, na paměť prvního obléhání Vídně

V roce 2012 se nám podařilo vydražit tuto unikátní klipu, jedná se pravděpodobně o jediný exemplář v soukromých sbírkách. Klipa je v krásném stavu téměř 1/1 a s proveniencí (ex. aukce číslo 90 H. D. Rauch, Vídeň, položka číslo 3003).

V roce 2012 byla vydražena za cca 96,000 EUR (včetně poplatků), o dva roky později je cena odhadována dle nabídek až na 140,000 EUR a společnost Numfil má dalšího spokojeného zákazníka.

 • Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna (1583-1634)
 • český vojevůdce a politik, velitel císařsko-ligistických vojsk během třicetileté války
 • 10 dukát 1631
 • mincovna Jičín

Pro našeho klienta se nám podařilo zakoupit pravděpodobně nejlépe zachovaný exemplář v soukromých sbírkách v krásném stavu téměř 0/0 s proveniencí (ex. aukce Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG číslo 239, Osnabrück, položka číslo 6143). Nákupu této položky jsme se věnovali několik měsíců, ale naše snaha se vyplatila. Mince byla v roce vydražena za cca 221,400 EUR (včetně poplatků).

 • Sextus Pompeius Magnus Pius, římský politik, († 45 př. n. l.)
 • Aureus 42 -40 př.n.l., Římská republika
 • mincovna Sicílie

Syn Gn. Pompeia, který po otcově smrti pokračoval společně s bratrem Gnaeem († 45 př. n. l.) v boji proti Caesarovi. Po porážce u Mundy se uchýlil na Sicílii. Byl poražen Agrippou u Myl a u Naulochu a zavražděn.

Jeden z nejlépe dochovaných exemplářů v soukromých sbírkách na světě. Stav: téměř 0/0, nepatrně decentrovaný. Minci jsme vydražili v Gorny & Mosch, odhad dnešní ceny (2014) je cca 230 000 €.

 • Gaius Antistius Vetus, římský konzul, generál a senátor za císaře Augusta
 • Aureus kolem r. 16 př. n. l.

Extrémně vzácný sběratelský kus, který původně pochází z Gnecchiho sbírky. Ze třech známých exemplářů je pouze tento v soukromých rukou našeho spokojeného klienta. Stav: krásný portrét, téměř 1/1, s proveniencí (Ex Naville III, 1922, Evans, 19 and Glendining 1951, Ryan part IV, 1627 sales). Odhad dnešní ceny (2014) je cca 200 000 €.

 • Titus Flavius Domitianus, římský císař z flaviovské dynastie (69–96), panující od 14. září 81 do 18. září 96
 • Aureus 90-91 n.l.

Římský císař, za jehož vlády došlo k novým sporům se senátem a k jeho krutému pronásledování. Domitianus zavedl síť placených udavačů a uplatňováním zákona o urážce majestátu překonal dokonce i císaře Nerona. Čekal ho i podobný osud, v září roku 96 byl svými odpůrci (v čele s vlastní manželkou Domitií) zavražděn.

Tato mince s vynikajícím portrétem pochází z Biaggiho sbírky. Nejen její hrdý majitel oceňuje její krásný stav, který vyniká téměř ražebním leskem. Odhad dnešní ceny (2014) je cca 80 000 €.

 • Marcus Opellius Macrinus, římský císař panující pouze od 11. dubna 217 do 8. června 218
 • Aureus leden – červen 218

Macrinus byl v Římě činný jako obhájce a patřil k chráněncům mocného prefekta pretoriánů Plautiana. Po jeho zavraždění roku 205 působil na sklonku Severovy vlády v různých úřadech, dokud jej císař Caracalla nejmenoval v roce 212 jedním ze dvou prefektů pretoriánů. Tím získal Macrinus mocenskou základnu, kterou později využil při převzetí vlády v říši.

Velmi vzácná mince s atraktivním portrétem, v téměř ražebním lesku a s proveniencí (Ex Hirsch sale 29, 1910, Herzfelder, 1204). Odhad dnešní ceny (2014) je cca 180 000 €.