banner

Váš partner v oblasti
alternativních investic

POMŮŽEME VÁM INVESTOVAT DO KOMODIT, 
KTERÉ JEN ZÍSKÁVAJÍ HODNOTU V ČASE.

banner

Světové alternativní investice 
a jejich řešení

POMŮŽEME VÁM INVESTOVAT DO KOMODIT, 
KTERÉ JEN ZÍSKÁVAJÍ HODNOTU V ČASE.

banner

Jiný koncept 
řízení bohatství

POMŮŽEME VÁM INVESTOVAT DO KOMODIT, 
KTERÉ JEN ZÍSKÁVAJÍ HODNOTU V ČASE.

banner

„Chcete-li se stát milionářem, 
musíte žít jako milonář“

Mike Todd

banner

„Peníze jsou 
věrní služebníci“

Petr Kovaljov

 

Investice do sběratelských
a vzácných předmětů

Investice do vzácných mincí, bankovek, známek a vyznamenání Vám zajistí
dlouhodobý růst kapitálu a rozložení rizik do hmotného majetku.

Je zde několik důležitých důvodů, proč je pro investory prozíravé uvažovat o
umístnění časti jejich dostupných zdrojů do vzácných sběratelských předmětů.

 • dokázaný růst kapitálu
 • rozložení a snížení rizika – tento způsob investice není závislý na změnách na finančních a komoditních trzích
 • rozšíření svého investičního portfolia
 • velká výhoda – světová klientela z USA, Evropy, Ruska, Blízkého východu, Japonska, Číny a nově Singapuru
 • žádné poplatky za údržbu
 • ideální rodinný poklad a krásná záliba

Jak investovat do vzácných exemplářů

Čtyři klíčové elementy určují tržní hodnotu a tudíž i investiční
hodnotu vzácných sběratelských předmětů. Jsou to:

 • –kvalita
 • rarita
 • provenience
 • popularita

A jaké rady Vám můžeme dát?

 • ujistěte se, že Vaše umělecké dílo má určitou kvalitu a zachovalost než provedete nákup, stanovte si svůj investiční limit
 • kupujte ty nejlepší exempláře, které si v dané kategorii můžete dovolit
 • rozložte si svá finanční rizika tím, že nakoupíte exempláře z různých období kultur
 • obchodujte s přední aukční síní nebo obchodníkem, který zná velmi dobře trh
 • nakupujte obezřetně
 • pokud je to možné, požádejte experta o konzultaci

Investiční obory

Vysoká náročnost na výběr skutečně cenných a kvalitních exemplářů na
světovém trhu a složitost určení vzácného předmětu vyžaduje velmi specifické
know-how a letité odborné zkušenosti.

Díky naší dlouholeté praxi Vám můžeme poskytnout služby v těchto investičních
oborech, které má naše zavedená společnost díky své dlouhé praxi.

Numismatika

Je historická věda, která se zabývá platebními prostředky (mincemi, žetony a předmincovními typy platidel) a jejich historickou úlohou.

Numismatika

Notafilie

Je sbírání papírových platidel (zejména bankovek, směnek a cenných papírů) a nauka o nich.


Notafilie

Faleristika

Je pomocná věda historická zabývající se popisem a historií řádů a vyznamenání

Faleristika

Filatelie

Je obor zabývající se poštovními známkami a kolky, jejich vzhledem, výrobou a použitím, poté co byly vydány poštovními úřady.

Filatelie

Starověké umění

Ancient Art Services je unikátní produkt společnosti Numfil nabízející klientům aktuální informace na trhu s uměleckými předměty hlavně z období starověku.

Starověké umění
Petr Kovaljov

Pilíře naší strategie:

 • –Optimalizace zisků a ztrát
 • –Pružný management
 • –Špičkoví odborníci

NUMFIL – Investice
a zprostředkování aukcí

Sběratelství potřebuje porozumění, čas a partnera, který sdílí Vaše zájmy. Bude nám ctí společně s Vámi budovat Vaši sbírku, hledat vzácné exempláře a uvést Vás do světa profesionálního sběratelství spojeného s investováním.

– Petr Kovaljov, majitel

Naše společnost má historii od roku 1998. Preferujeme individuální a osobní poradenství v našich oborech na základě letitých zkušeností získaných v rámci celého světa.

Našim klientům můžeme nabídnout:

 • –zprostředkování obchodů pro soukromé účely či instituce (nákup, prodej, aukce)
 • –správu investičního portfolia
 • –celosvětový informační přehled v daných oblastech získaných na základě letitých zkušeností v rámci celého světa, hlavně na evropských, amerických a nově na asijských trzích
 • –osobní přístup, diskrétnost, transparentnost a bezpečnost
 • –tradici a spolehlivost
Dohodněte si konzultaci s Petrem Kovaljovem

Highlights

banner

Maximilián I. Habsburský, císař římský, 1490-1519, 7 dukát, mincovna Hall

Na základě klientovy poptávky jsme realizovali nákup této extrémně vzácné mince z období vlády Maximiliána I. Habsburského. Tento 7 dukát jsme hledali více jak 4 roky. Navštívili jsme nespočet sběratelských veletrhů, aukcí a privátních sběratelů od Los Angeles až po Tokio. Jedná se o velmi atraktivní druhý známý exemplář v soukromých sbírkách v krásném stavu 1/1 a s proveniencí ( ex. sbírka Arthur Graf Enzenberg, aukce Gilhofer & Ranschburg/Adolph Hess AG, Vídeň 1936, číslo 142 ).

Tato mince je pro svou unikátnost velmi vyhledávána investory a sběrateli – vždyť v roce 2012 byla vydražena za cca 221,400 Euro (cena včetně poplatků) a v roce 2021 je cena odhadována dle nabídky na 500,000 Euro.

banner

Rudolf II. Habsburský (1552-1612), římský císař, král český, uherský a chorvatský, 3 dukát 1605, mincovna Praha

Tento 3 dukát z roku 1605 je velmi cennou položkou ve sběratelském portfoliu. Jedná se pravděpodobně o jediný známý exemplář v soukromých sbírkách, v krásném stavu 1/1 a s proveniencí (ex. aukce číslo 100 LHS Numismatik Zürich, položka číslo 1267).

Mince byla v roce 2007 vydražena za cca 76,800 CHF (včetně poplatků). V roce 2021 je dohadní cena na 180,000 EUR. Věříme, že náš klient je s tímto nákupem velice spokojen.

banner

Ferdinand I. Habsburský (1503 –1564), německý král (od 1531), římský císař (od 1556), český a uherský král (od roku 1526) a rakouský arcivévoda, klipa ve váze 4 dukátů 1529, mincovna Vídeň, na paměť prvního obléhání Vídně

V roce 2012 se nám podařilo vydražit tuto unikátní klipu, jedná se pravděpodobně o jediný exemplář v soukromých sbírkách. Klipa je v krásném stavu téměř 1/1 a s proveniencí (ex. aukce číslo 90 H. D. Rauch, Vídeň, položka číslo 3003).

V roce 2012 byla vydražena za cca 96,000 EUR (včetně poplatků), o osm let později je cena odhadována dle nabídek až na 160,000 EUR a společnost Numfil má dalšího spokojeného zákazníka.

banner

Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna (1583- 1634), český vojevůdce a politik, velitel císařsko-ligistických vojsk během třicetileté války. 10 dukát 1631, mincovna Jičín

Pro našeho klienta se nám podařilo zakoupit pravděpodobně nejlépe zachovaný exemplář v soukromých sbírkách v krásném stavu téměř 0/0 s proveniencí (ex. aukce Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG číslo 239, Osnabrück, položka číslo 6143). Nákupu této položky jsme se věnovali několik měsíců, ale naše snaha se vyplatila. Mince byla v roce vydražena za cca 221,400 EUR (včetně poplatků).

banner

Sextus Pompeius Magnus Pius, římský politik, († 45 př. n. l.), Aureus 42 -40 př.n.l., Římská republika, mincovna Sicílie

Syn Gn. Pompeia, který po otcově smrti pokračoval společně s bratrem Gnaeem († 45 př. n. l.) v boji proti Caesarovi. Po porážce u Mundy se uchýlil na Sicílii. Byl poražen Agrippou u Myl a u Naulochu a zavražděn. Jeden z nejlépe dochovaných exemplářů v soukromých sbírkách na světě. Stav: téměř 0/0, nepatrně decentrovaný. Minci jsme vydražili v Gorny & Mosch, odhad dnešní ceny (2021) je cca 230 000 €.

banner

Gaius Antistius Vetus, římský konzul, generál a senátor za císaře Augusta, Aureus kolem r. 16 př. n. l.

Extrémně vzácný sběratelský kus, který původně pochází z Gnecchiho sbírky. Ze třech známých exemplářů je pouze tento v soukromých rukou našeho spokojeného klienta. Stav: krásný portrét, téměř 1/1, s proveniencí (Ex Naville III, 1922, Evans, 19 and Glendining 1951, Ryan part IV, 1627 sales). Odhad dnešní ceny (2021) je cca 200 000 €.

banner

Titus Flavius Domitianus, římský císař z flaviovské dynastie (69–96), panující od 14. září 81 do 18. září 96, Aureus 90-91 n.l.

Římský císař, za jehož vlády došlo k novým sporům se senátem a k jeho krutému pronásledování. Domitianus zavedl síť placených udavačů a uplatňováním zákona o urážce majestátu překonal dokonce i císaře Nerona. Čekal ho i podobný osud, v září roku 96 byl svými odpůrci (v čele s vlastní manželkou Domitií) zavražděn.

Tato mince s vynikajícím portrétem pochází z Biaggiho sbírky. Nejen její hrdý majitel oceňuje její krásný stav, který vyniká téměř ražebním leskem. Odhad dnešní ceny (2021) je cca 80 000 €.

banner

Marcus Opellius Macrinus, římský císař panující pouze od 11. dubna 217 do 8. června 218, Aureus leden – červen 218

Macrinus byl v Římě činný jako obhájce a patřil k chráněncům mocného prefekta pretoriánů Plautiana. Po jeho zavraždění roku 205 působil na sklonku Severovy vlády v různých úřadech, dokud jej císař Caracalla nejmenoval v roce 212 jedním ze dvou prefektů pretoriánů. Tím získal Macrinus mocenskou základnu, kterou později využil při převzetí vlády v říši.

Velmi vzácná mince s atraktivním portrétem, v téměř ražebním lesku a s proveniencí (Ex Hirsch sale 29, 1910, Herzfelder, 1204). Odhad dnešní ceny (2021) je cca 180 000 €.

Naše další služby a partneři